ANBI

De naam van onze stichting is: Stichting Dentamigos onder het fiscaal nummer (RSIN) 8171.52.556

Stichting Dentamigos is gevestigd in Vlaardingen aan de Hazelaardreef 103

Het mailadres is: dentamigos@gmail.com

Ons doel vind u hier: https://dentamigos.com/wat-doen-we/

Bestuur vind u hier: https://dentamigos.com/wie-zijn-wij/https://dentamigos.com/wie-zijn-wij/

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of beloning voor hun inzet.

Het jaarverslag vind u hier: 2018 Jaarverslag DH

Financieel verslag 2018: Financieel verslag 2018

inancieel verslag 2017Statuten: Statuten Dentamigos H

%d bloggers liken dit: